.

Umowa PPP

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego działającym jako partner publiczny (Województwo) i Konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. działającym jako partner prywatny (Partner)
Download
File name Umowa PPP SWM-KT.pdf File Size 1.65 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Thursday, 17 November 2016 Owner Filip Kowalski