.

Kontakt

Uncategorised

Dokumenty

DOKUMENTY ROZPOCZĘCIA

Decyzja komisji w sprawie pomocy publicznej
Umowa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Konsorcjum KT z dnia 3 października 2016 r.
Streszczenie podstawowych informacji o IDM
Raport z inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych
Tabela inwentaryzacyjna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. Internet Dla Mazowsza (IDM).
Ogłoszenie o partnerstwie publiczno - prywatnym

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 2406/403/10
Uchwała Nr 241/9/10
Uchwała Nr 697/149/12

W sprawie zatwierdzenia wniosku o prenotyfikację:
Uchwała Nr 710/38/11
Uchwała Nr 125/125/12

W sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 1101/50/11

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 1510/177/12

W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Uchwała Nr 1272/270/13
Uchwała Nr 1707/289/13
Uchwała Nr 511/338/14
  • Sebastian Trojanowski
  • Category: Uncategorised
  • Odsłony: 4922

Dla Mediów

Logo projektu

 

 

Informacja prasowa o projekcie:


Projekt „Internet Dla Mazowsza” (IDM) zakłada wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Mówiąc prościej, samorząd województwa buduje „autostrady”, od których następnie operatorzy będą mogli  poprowadzić podłączenia do poszczególnych domów. Bierze w ten sposób na siebie najtrudniejszą i najkosztowniejszą inwestycję. W sumie powstaje 3680 km sieci światłowodowej, 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych. Mazowiecka sieć szerokopasmowa została zaprojektowana i jest budowana zgodnie ze standardami nowej generacji.
Dzięki projektowi Internet Dla Mazowsza poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access - Fiber To The Building) w 33 miejscowościach.
Projekt Internet Dla Mazowsza zakłada uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej operatorów działających w Województwie Mazowieckim – nie dubluje jej. Powstała sieć zostanie wybudowana zgodnie z zasadą neutralności technologicznej tj. nie faworyzuje żadnej technologii, jednak z uwagi na potrzebę zachowania dużej skalowalności sieci optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie sieć z okablowaniem światłowodowym.
Za pośrednictwem wybudowanej sieci możliwe będzie świadczenie operatorom końcowym (ostatniej mili) usług w zakresie:
•    dzierżawy włókien światłowodowych;
•    dzierżawy kanalizacji teletechnicznej;
•    dostępu do sieci Internet;
•    usług multimedialnych (TV i video na życzenie);
•    usług głosowych;
•    usługi monitoringu.
W dniu 29 października 2012 roku projekt: „Internet dla Mazowsza” otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej nr: S.A.33473(2012/N), co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. C) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z pozytywną decyzją KE, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jako inżynier kontraktu rozpoczęła realizację kluczowego projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Wybudowana sieć poprawi konkurencyjność rynku szerokopasmowego na Mazowszu poprzez zwiększenie liczby operatorów świadczących swoje usługi na rynku hurtowym oraz dostępu do infrastruktury pasywnej sieci, a co za tym idzie zwiększenie kompetencji w zakresie dostępu do Internetu i korzystania z e-usług w obszarach wykluczenia cyfrowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Projekt jest realizowany w ramach RPO WM. Wartość całego przedsięwzięcia to około 458 mln zł. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł.
Stan realizacji projektu:
- w grudniu 2015 r. zakończono prace budowlane,
- trwają prace testowe i działania związane z uruchomieniem sieci,
- w powiecie radomskim wybudowano 138 km sieci światłowodowej, 4 węzły nowej generacji (NGA), 4 węzły aktywne i 4 węzły pasywne.


  • Sebastian Trojanowski
  • Category: Uncategorised
  • Odsłony: 7866

Oferta ramowa

Usługi na nowo wybudowanej Sieci IdM na terenie województwa mazowieckiego świadczone są przez firmę KBTO.

Oferta Ramowa została przekazana do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej.

Szczegóły oferty dostępne są pod adresem: http://www.kbto.pl/do-pobrania

Zapytania o usługi prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.