.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. - logo

 

 

Misją Agencji jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno - ekonomicznego Mazowsza. Agencja przy realizowanych przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. Agencja działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wypracowania niezbędnych narzędzi i instrumentów do realizacji zamierzonych celów. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie mazowieckim.

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest podmiotem prawa handlowego i posiada status spółki kapitałowej. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Województwo Mazowieckie.