.

Dokumenty

DOKUMENTY ROZPOCZĘCIA

Decyzja komisji w sprawie pomocy publicznej
Umowa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Konsorcjum KT z dnia 3 października 2016 r.
Streszczenie podstawowych informacji o IDM
Raport z inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych
Tabela inwentaryzacyjna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. Internet Dla Mazowsza (IDM).
Ogłoszenie o partnerstwie publiczno - prywatnym

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 2406/403/10
Uchwała Nr 241/9/10
Uchwała Nr 697/149/12

W sprawie zatwierdzenia wniosku o prenotyfikację:
Uchwała Nr 710/38/11
Uchwała Nr 125/125/12

W sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 1101/50/11

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Internet dla Mazowsza”:
Uchwała Nr 1510/177/12

W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Uchwała Nr 1272/270/13
Uchwała Nr 1707/289/13
Uchwała Nr 511/338/14