.

Witryna projektu Internet dla Mazowsza

Założeniem projektu była budowa sieci szerokopasmowej na Mazowszu.

Więcej
idm idm idmidmidmidm

Status realizacji projektu

Internet dla Mazowsza znajduje się w fazie operatorskiej.

  1. Studium wykonalności
  2. Złoźenie wniosku
  3. Umowa o dofinansowanie
  4. Budowa sieci
  5. Faza operatorska 

Chart of mobile app consumption

Podmioty odpowiedzialne za realizacje projektu.

Projekt realizowany był przez Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Pixellove icons

dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego.