.

Witryna projektu Internet dla Mazowsza

Założeniem projektu była budowa sieci szerokopasmowej na Mazowszu.

Więcej
idm idm idmidmidmidm

W wyniku zakończenia fazy budowy sieci szerokopasmowej, w związku z podpisaną umową w zgodnie z formułą zaprojektuj - wybuduj - operuj został wyłoniony podmiot, świadczący usługi na wybudowanej sieci. Jest to firma KBTO.

KBTO_logo

O Firmie

KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”).

Oferta

Rolą KBTO jest świadczenie usług hurtowych Operatorom Sieci Dostępowych. Szczegółowa oferta dla przędsiębiorców znajduje się w zakładce Oferta pod adresem http://www.kbto.pl/

Kontakt

KBTO Sp. Z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
contact@kbto.pl

Status realizacji projektu

Internet dla Mazowsza znajduje się w fazie operatorskiej.

  1. Studium wykonalności
  2. Złoźenie wniosku
  3. Umowa o dofinansowanie
  4. Budowa sieci
  5. Faza operatorska 

Chart of mobile app consumption

Podmioty odpowiedzialne za realizacje projektu.

Projekt realizowany był przez Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Pixellove icons

dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego.